Katie Thompson

Le Tas

Glazed Stoneware

7”x5.5”x10.5”

2019 

Katie Thompson

$550.00Price

    MERCHANT GALLERY        3004 LINCOLN BLVD, SANTA MONICA, CA, 90405        @merchantgallery             310 266 0572